ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΑ ΣΚΑΛΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΙΣΙΝΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ