ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΒΡΩΜΙΟΥ
ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΒΡΩΜΙΟΥ
ASTRALPOOL
Kωδικός 16550
Περιγραφή
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το βρώμιο είναι ένα αποτελεσματικό απολυμαντικό ενάντια στα βακτηρίδια και τα άλγη.  Η ικανότητα απολύμανσής του, δεν εξαρτάται από το pH εφ' όσον είναι μεταξύ 7 και 8.
Η υψηλή οξειδωτική δύναμη του βρωμίου καταστρέφει όλες τις οργανικές ενώσεις που βρίσκονται στο νερό.
Ο συνδυασμός βρωμίου με τις οργανικές αμίνες οδηγεί σε ενώσεις αποκαλούμενες bromamines (NHBr2), οι οποίες αντίθετα από τις chloramines (ο συνδυασμός χλωρίου με τις οργανικές αμίνες) δεν μειώνουν την απολυμαντική ιακνότητα του βρωμίου.
Το βρώμιο δεν ερεθίζει τα μάτια και είναι άοσμο, για αυτό και συνίσταται για χρήση σε spa και πισίνες σε εσωτερικούς χώρους.