Πίνακας ελέγχου σταθερής θερμοκρασίας
Πίνακας ελέγχου σταθερής θερμοκρασίας
BUDERUS Logamatic 4212
Kωδικός 4212
Περιγραφή
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πίνακας ελέγχου σταθερής θερμοκρασίας για ένα κύκλωμα θέρμανσης

    Λειτουργία για μονοβάθμιο ή διβάθμιο καυστήρα
    Διαθέτει πλήρες εξοπλισμό τεχνικής ασφάλειας
    Θερμοστάτης λέβητα 90°C ή 105°C
    Θερμικό ασφαλείας STB με δυνατότητα ρύθμισης στους 100°C, 110°C ή 120°C
    Διακόπτης τεχνικού ελέγχου του θερμικού ασφαλείας
    Ενσωματωμένο θερμόμετρο νερού του λέβητα
    Ένδειξη βλάβης καυστήρα με λυχνία
    Παραδίδεται με το καλώδιο του καυστήρα για την δεύτερη βαθμίδα
    Δέχεται προσθήκη της πλακέτας ΖΜ 427 για τον έλεγχο μιας τρίοδης βάνας (εκπλήρωση των προδιαγραφών λειτουργίας για τους λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών και Εcostream λέβητες)