Ψηφιακός πίνακας αντιστάθμισης
Ψηφιακός πίνακας αντιστάθμισης
BUDERUS Logamatic 4211
Kωδικός 4211
Περιγραφή
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ψηφιακός πίνακας αντιστάθμισης

Δυνατότητα ελέγχου έως και τεσσάρων κυκλωμάτων θέρμανσης με τρίοδη βάνα ανάμιξης με την προσθήκη πλακετών.

Βασικές λειτουργίες

    Ελέγχει ένα κύκλωμα θέρμανσης χωρίς βάνα ανάμιξης, την παρασκευή και ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης (Boiler).
    Ελέγχει ένα μονοβάθμιο, διβάθμιο ή αναλογικό καυστήρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Καταχώρηση και ένδειξη των ρυθμίσεων στην ψηφιακή οθόνη MEC2
    Αυτόματος προσδιορισμός της καμπύλης θέρμανσης
    Μόνιμη αποθήκευση των ρυθμίσεων στον ηλεκτρονικό επεξεργαστή
    Εξωτερικό αισθητήριο
    Πλήρες εξοπλισμός τεχνικής ασφάλειας
    Λειτουργία προστασίας έναντι παγετού
    Αυτόματη εναλλαγή θερινής/ χειμερινής λειτουργίας
    Εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις
    Πρόγραμμα οικονομικής νυχτερινής λειτουργίας
    Προστασία του λέβητα από συμπυκνώματα καυσαερίων
    Λειτουργία προτεραιότητας Boiler
    Προστασία από τη νόσο των λεγεωνάριων με θέρμανση του νερού χρήσης σε υψηλή θερμοκρασία
    Ωρομέτρηση του καυστήρα
    Πλήρες ηλεκτρολογική σύνδεση
    Επεκτείνεται πολύ απλά με την προσθήκη δυο επιπλέον ηλεκτρονικών πλακετών