Ψηφιακός πίνακας αντιστάθμισης
Ψηφιακός πίνακας αντιστάθμισης
BUDERUS Logamatic 4321/4322
Kωδικός 4321/4322
Περιγραφή
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ψηφιακός πίνακας αντιστάθμισης για μεγάλες εγκαταστάσεις

Δυνατότητα ελέγχου έως και οκτώ κυκλωμάτων θέρμανσης με τρίοδη βάνα ανάμιξης με την προσθήκη πλακετών.

Βασικές λειτουργίες

    Ελέγχει μια τρίοδη βάνα στο πρωτεύον κύκλωμα του λέβητα.
    Ελέγχει ένα μονοβάθμιο, διβάθμιο ή αναλογικό καυστήρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Καταχώρηση και ένδειξη των ρυθμίσεων στην ψηφιακή οθόνη MEC2
    Επεκτείνεται πολύ απλά με την προσθήκη τεσσάρων επιπλέον ηλεκτρονικών πλακετών για τον έλεγχο οκτώ κυκλωμάτων θέρμανσης με τρίοδη βάνα
    Μόνιμη αποθήκευση των ρυθμίσεων στον ηλεκτρονικό επεξεργαστή
    Εξωτερικό αισθητήριο
    Διαθέτει πλήρες εξοπλισμό τεχνικής ασφάλειας
    Λειτουργία προστασίας έναντι παγετού
    Αυτόματη εναλλαγή θερινής/ χειμερινής λειτουργίας
    Εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις
    Πρόγραμμα οικονομικής νυχτερινής λειτουργίας
    Προστασία του λέβητα από συμπυκνώματα καυσαερίων
    Ωρομέτρηση του καυστήρα
    Πλήρες ηλεκτρολογική σύνδεση
    Δυνατότητα ελέγχου αλληλουχίας λεβήτων με την προσθήκη πλακέτας